دوازدهمبن ددوره مسابقات علمی - کاربردی هننرستان های شاخه کاردانش

زمان برگزاری مرحله استانی در بخش نظری در هفته اول اسفنند

زمان برگزاری مرحله استانی بخش عملی در هفته دوم اسفند

استانداردهای مسابقه شامل :

۱-سرپرست دبیرخانه از سال دوم بطور کامل از منابع کتاب امور دفتری وگردش مکاتبات آقای علن و جزوه جدید سال جاری

۲-تندخوان کتاب خانم ها محمدی و طیاری (۶۰٪ استاندارد تا توانایی ۷ )

جهت دانلود دستورالعمل مسابقات به آدرس زیر مراجعه نمایید.

پورتال وزارت آموزش و پرورش - معاوننت ها و سازمان ها - معاونت متوسطه - دفتر آموزش های فنی حرفه ای و کاردانش

+ نوشته شده توسط گروه آموزشی اموراداری در دوشنبه پنجم دی ۱۳۹۰ و ساعت 9:54 |